Startsida

FÖLLINGE VÄGFÖRENING

 

Välkommen till Föllinge Vägförening

Syftet med hemsidan är att medlemmarna lättare ska få tillgång till aktuell information i form av;

•På gång, nyheter om vad som händer och vad som planeras med vägar och underhåll eller annat av intresse för våra medlemmar.

•Kallelser

•Protokoll

•Årsmöteshandlingar

•Debiteringslängd

•Stadgar

 

Föllinge Vägförening ansvarar idag för att sköta och underhålla vägar, vissa grönytor samt att sköta och underhålla vägbelysningen som föreningen är ägare av i Föllinge.

 

 

Sidan uppdaterad 2018-03-20